Predallen en welfsels

Prefab beton en woningbouw

De Smedt Beton Betonbalken.
aangezien er in het werk geen bekisting gemaakt hoeft te worden en de betonnen elementen niet meer op het werk hoeven uit te harden, wordt de bouwtijd aanzienlijk verkort. de arbeidsomstandigheden worden aanzienlijk verbeterd. omdat men voor het storten van het beton niet meer afhankelijk is van de weersomstandigheden, worden een meer constante en hogere betonkwaliteit en betonsterkte gerealiseerd. door productie met zelfverdichtend beton is de afwerking van de elementen van een constante hoge kwaliteit en is het betonoppervlak uitermate glad. mede doordat directe montage vanaf de vrachtwagen in veel gevallen mogelijk is, vindt minder opslag van materialen op de bouwplaats plaats minder bouwafval, minder diefstal. Afmetingen en vorm. De Smedt Beton produceert betonbalken tot een maximale lengte van 12 m. Dankzij de flexibele en snel omstelbare spindelbatterij zijn naast de standaardbreedtes van 14 cm en 19 cm zowat alle variaties mogelijk en kan ook vlot ingespeeld worden op de meest uiteenlopende wensen wat vorm betreft. Zo kunnen naast de rechthoekige balken ook L en T-vormige balken of kolommen worden geprefabriceerd, evenals balken met betonuitsparingen.
 Gewapende en voorgespannen balken in prefab beton.
Balken met bijzondere secties: Hyperbolische balken Shedbalken Zadeldakelementen, een alternatief voor protiekconstructies Geïntergreerde balk met hellend bovenvlak Cirkelbogen zijn tegelijkertijd kolom en balk. FEBE publiceert het boek Standaardisatie” van geprefabriceerde voorgespannen betonliggers voor kunstwerken. Consulteer ook de brochure” Structuurelementen voor gebouwen en kunstwerken.” Valcke Prefab beton.
 Prefab betonbalken ter ondersteuning Prefab Systems.
Producten Draagstructuren Prefab Betonbalken. Prefab betonbalken ter ondersteuning Prefab Systems. Producten Draagstructuren Prefab Betonbalken. Toepassingen van prefab betonbalken. Betonnen balken kunnen diverse toepassingen hebben. Zo kunnen ze zowel gebruikt worden als ondersteuning van een verdieping een verdiepingsligger of als ondersteuning van het dak een dakgording.
 Prefab balken in gewapend beton Prefab Systems.
Producten Draagstructuren Prefab balken in gewapend beton. Prefab balken in gewapend beton Prefab Systems. Producten Draagstructuren Prefab balken in gewapend beton. Toepassingen van gewapende betonbalken. Balken in gewapend beton worden gebruikt als verdiepingsliggers, funderingsbalken, dakliggers in eindgevels of dakliggers in het algemeen.
 Lateien, prelateien en betonbalken Olivier Beton.
Geprefabriceerde lateien en prelateien zijn niet alleen kostentechnisch interessant, maar ook handig om te manipuleren. Dat levert een aanzienlijke tijdswinst op bij de uitvoering: de muur kan zonder onderbreking worden opgebouwd en er is geen bekisting nodig, zodat ook het metselen er eenvoudiger op wordt.