Predallen en welfsels

Prefab beton en woningbouw

 

Breedvloerplaten of predallen

Wij produceren breedvloerplaten of predallen tot 3 meter breed met hoeken van 90°, waardoor ze perfect naast elkaar gaan liggen. Zo wordt de doorsijpeling van betonmelk tot een minimum beperkt.  Bij ons bent u verzekerd van een snelle plaatsing, een hoge brandweerstand en een betere akoestische isolatie.

Predallen doen dienst als verloren bekisting en bevatten de nodige onderwapening. De hoofd-en verdeelwapening (=staven met verschillende diameters in kwaliteit BE500) vormen samen een net dat op afstandshouders rust. De 5 cm dikke betonlaag (kwaliteit C30/37) is machinaal verdicht en thermisch verhard.

Predallen zijn geen architectonisch- of zichtbeton maar hebben, doordat ze in de fabriek in metalen bekistingen vervaardigd worden, een gladde en egale onderzijde. In feite zijn ze uiterst geschikt om onafgewerkt te laten of eenvoudig te schilderen. Door het maatwerk is het perfect mogelijk de voegen architecturaal uit te spelen.

Wat zijn predallen?

Breedplaatvloeren of predallen zijn door hun akoestisch isolerende eigenschappen populair in appartementen. Maar ook voor nieuwbouwwoningen bieden ze interessante voordelen. Vooral als je op zoek bent naar een massieve vloeropbouw met een gladde onderzijde en veel inbouwmogelijkheden voor bijvoorbeeld spots.

Aaneengesloten elementen die een breedplaatvloer vormen. De doorlopende tralieliggers zijn zichtbaar, de bovenwapening moet nog aangebracht worden. Geheel boven in de foto zijn kanaalplaatvloeren en losse wapeningsstaven te zien

Een bekistingsplaatvloer, breedplaatvloer of predal is dus een vrijdragende systeemvloer en bestaat uit een circa 50 mm dikke vlakke rechthoekige elementen die gemaakt zijn van voorgespannen prefab beton met doorlopende tralieliggers. De vloer is in verschillende diktes, lengtes en breedtes verkrijgbaar. De elementen zijn maximaal 13 000 mm lang, 2 500 mm breed, 100 mm hoog (zonder betonlaag). De paslengte is onbeperkt mits er voldoende dekking op de strengen ligt. De strengen zijn de voorgespannen staalstaven in het beton. De vloeren zijn in verschillende vormen verkrijgbaar, mits er voldoende oplegging mogelijk is en zijn zowel geschikt voor woningbouw als utiliteitsbouw.

Berlinerwand

Berlinerwand, opgebouwd uit profielen (vol) en planken (arcering)of betonnen platen
Een berlinerwand is een damwandconstructie, opgebouwd uit stalen H-profielen en houten planken. De berlinerwand wordt vooral toegepast als grondkering bij bouwputten. Berlinerwanden worden met name in het buitenland toegepast, soms ook voor zeer diepe bouwputten. Ze worden vooral gebruikt op plaatsen waar geen grondwater gekeerd hoeft te worden en de ruimte voor een talud ontbreekt. Voordat met de ontgraving van de bouwput wordt begonnen worden de stalen profielen met een regelmatige tussenafstand door middel van heien of trillen ingebracht. Naarmate de ontgraving vordert worden tussen de flenzen van de H-profielen houten planken of betonnen platen (predallen)aangebracht, waardoor een grondkerende constructie ontstaat. De kering zal nooit dieper reiken dan de ontgraving.

Het grote voordeel van een berlinerwand is zijn flexibiliteit. De wand kan eenvoudig worden aangepast aan de omstandigheden en de situatie van de bouwput.